Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi nhân sách quý I năm 2022

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 05-04-2022
2 Công khai thực hiện dự toán thu chi nhân sách năm 2021

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 07-01-2022
3 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021  văn bản của nhà trường 06-01-2022
4 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2021

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 05-01-2022
5 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 04-01-2022
6 Quyết định về việc công bố công khai quản lý, sử dụng tài sản năm 2021 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ

(Tải File đính kèm)

số 162/QĐ-MNTTTQvăn bản của nhà trường 31-12-2021
7 Quyết định về việc điều chỉnh chi thường xuyên năm 2021 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ

(Tải File đính kèm)

số 175/QĐ-MNTQvăn bản của nhà trường 06-12-2021
8 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ xung năm 2021 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ  văn bản của nhà trường 26-11-2021
9 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 07-10-2021
10 Quyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2021 của trường trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 05-10-2021
11 Quyết định về việc công bố thanh lý tài sản công năm 2021 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ

(Tải File đính kèm)

số 91/QĐ-MNTTTQvăn bản của nhà trường 04-08-2021
12 Công khai thực hiện dự toán thu chi nhân sách quý II năm 2021

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 06-07-2021
13 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 06-07-2021
14 Công khai thực hiện dự toán thu chi nhân sách quý I năm 2021

(Tải File đính kèm)

 văn bản của nhà trường 15-04-2021
15 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ

(Tải File đính kèm)

số 37/QĐ-MNTQvăn bản của nhà trường 05-04-2021
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích