Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ

Điạ chỉ: Khu 31ha- Thị trấn Trâu Quỳ- Gia Lâm- Hà nội.

Hiệu trưởng

Trần Thị Diệu Anh
Trần Thị Diệu Anh

Ngày sinh: 7/1/1976

Dân tộc: kinh

Điện thoại cơ quan: 02436760238

Điện thoại riêng: 0916095369

Email liên lạc: trandieuanh76@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Trà Mi
Nguyễn Thị Trà Mi

Ngày sinh: 6/11/1989

Điện thoại riêng: 0989933871

Email liên lạc: nguyenthitrami0611@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Vũ Thanh Nga
Vũ Thanh Nga

Ngày sinh: 3/2/1984

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0978318943

Email liên lạc: thanhnga3284@gmail.com

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

Địa chỉ:Khu 31Ha- Thị trấn Trâu Quỳ- Gia Lâm-  Hà Nội.
Liên hệ: SĐT 0436760238- Fax:| Email: mntrauquy-gl@hanoiedu.vn